Vēlēšanas

Vēlēšanas ir darbība jeb darbību kopums, kurā taura izsaka savas balsis par kādu konkurētu jautājumu, kur katram Latvijas iedzīvotājam ir dota viena balss. Vēlēšanas ir jebkuras demokrātiskas varas pamatlīdzeklis, jo ļauj iedzīvotājiem pašiem iecelt valdošo partiju un, vai arī prezidentu, ar ko tad arī atšķiras demokrātija no totalitārisma. Mums vislabāk pazīstamās vēlēšanas ir tieši saeimas, pašvaldību un eiroparlamenta vēlēšana, bet citviet pasaulē velēšanas tiek izmantotas lai ievēlētu reģionālās tiesvedību sistēmas pārstāvjus, augsta ranga amatpersonas un arī ārpus valsts ietekmes tieši privāto uzņēmumu pārstāvju ievēlēšanā.

Pirmās rakstītās vēlēšanu iezīmes ir redzamas jau senajā Romā un Ēģiptē, bet šīs liecības ir neskaidras un nevar tikt pilnībā noskaidrots cik precīzas un kāda apjoma šīs vēlēšanas bijušas, tomēr pirmās reālās vēlēšanas, tādas, kā tās ir mūsdienu kontekstā sāka izmantot ap 17 gadsimtu Amerikā un arī Anglijā, un tālāk jau demokrātija un vēlēšanas sāka izplatīties pa visu plašo pasauli. Parasti vēlēšanās drīkst balsot tikai daļa no konkrētās Valsts vai iestādes iedzīvotājiem, un pie balsstiesībām netiek pielaisti garīgi atpalikuši iedzīvotāji un arī nepilngadīgie. Tieši šis minimālais vecums tiek noteikts pilnīgi visās demokrātiskajās velēšanas, un tas tiek darīts, lai šīs varas partijas vai ievēlamie kandidāti nevarētu iespaidot šos vēlētājus.

Ja paskatāmies vēl uz vēsturi, tad redzams, ka vēlēšanas no to pirmsākumiem attīstījās lēnām un pašos pirmsākumos vēlēt drīkstēja tikai augstmaņi un zemāka ranga iedzīvotājiem tāpat kā sievietēm nebija iespējams atdot savas balsis, bet palēnām laikiem mainoties šie likumi palika plašāki un mūsdienās ikviens valsts pilsonis drīkst atdot balsi par to, ko viņš vēlas. Interesanti ir arī fakti, ka dažās vietās vēlēšanas ir obligātas, un gadījumā, ja nav iespējams novēlēt, tad ir jāmaksā soda nauda, kas liekas absurdi, tomēr dēļ mazajiem vēlēšanu apmeklējumiem šādas darbības varētu būt korektas.

Latvijā vēlēšanas vēl joprojām notiek analogi izsakot savu balsi uz papīra lapas, kas pēc tam tiek iemesta vēlēšanu urnā un pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas šīs balsis tiek saskaitītas un tiek noskaidroti uzvarētāji. Jau vairākus gadus Latvija cenšas ieviest elektronisko vēlēšanu sistēmu, un bija cerības ka jau 2013. gadā šī sistēma tiks ieviesta, tomēr tā tas nenotika un vēl nesenajās saeimas vēlēšanās jābalso bija uz papīra lapiņām. Katras vēlēšanas izmaksā mūsu valstij vismaz 3 miljonus Eiro, kas ir liels naudas apjoms, ja skaitam, ka Latvijā ir tikai 2 miljoni cilvēku, un būtībā nozīmē, ka katra iedzīvotāja balss izmaksā vairāk nekā 1 Eiro, kas ir diezgan pārsteidzoši!