Latvijas Ministru prezidente – Laimdota Straujuma

Laimdota Straujuma, dzimusi Lustika, dzimusi 1951. gada 24. februārī, Mežvidu pagastā. L. Straujuma ir pašreizējā Latvijas Ministru prezidente, Latvijas ekonomiste, ierēdne, politiķe, politiskās partijas “Vienotība” pārstāve.

L. Straujuma, kā jau pieminēts, dzimusi Mežvidu pagastā. Mācījusies Tilžas vidusskolā, absolvējot to 1968. gadā. 5 gadus studējusi Latvijas Universitātē, Fizikas un matemātikas fakultātē. Vēlāk studējusi arī Latvijas Zinātņu akadēmijā, Ekonomikas institūta aspirantūrā, lauksaimniecības ekonomikas specialitātē, iegūstot ekonomikas doktora zinātnisko grādu. L. Straujumai ir divi dēli. L. Straujuma, neskaitot dzimto latviešu valodu, pārvalda arī angļu un krievu valodu.

Kādu laiku strādājusi par Latvijas Zinātņu akadēmijas Agrārās ekonomikas nodaļas zinātnisko līdzstrādnieci, pēc tam strādājot Valsts Plāna Plānošanas ZPI Lauksaimniecības modelēšanas sektora vadībā. Tāpat bijusi arī uzņēmuma “Latvijas datoru centrs” vadošā pētniece un Latvijas lauksaimniecības konsultāciju centra nodaļas vadītāja un direktora vietniece. Strādājot par valdes priekšsēdētāja vietnieci un direktora vietnieci Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrā, vēlāk kļuva par šī centra valsts priekšsēdētāju un direktori. Kādu laiku bijusi arī Latvijas Hipotēku un zemes bankas padomes locekle. Bijusi arī Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īstenā locekle. Bijusi ievēlēta Latvijas Lauksaimniecības universitātes Padomnieku sastāvā un Latvijas Zinātnes padomes sastāvā.

Runājot par L. Straujumas politisko darbību, jāmin, ka L. Straujuma piedalījusies Tautas partijas dibināšanā, bijusi gan Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece, gan Zemkopības ministrijas valsts sekretāre, bijusi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāre, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāres vietniece.

2011. gadā L. Straujuma Valda Dombrovska valdībā kļuvusi par politiskās partijas “Vienotība” virzīto bezpartijisku zemkopības ministri, kļūstot par pirmo sievieti, kas ieņēmusi zemkopības ministra amatu.

2014. gadā, virzīta Ministru prezidentes amatam, iestājusies politiskajā partijā “Vienotība”. Valsts prezidenta Andra Bērziņa izvirzīta un apstiprināta, kļuvusi par Ministru prezidenti, kļūstot arī par pirmo sievieti, kas ieņēmusi Ministru prezidenta amatu.